יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
קרא עוד...
מצורף פרוטוקול אסיפת הנהגת הורים מס' 1 שהתקיים השבוע בבית הספר
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
ועדות הורים תשע"ה
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
לסיכום בוקר ההוקרה למורים...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
הנהגת ההורים התחלקה לצוותי עבודה במעגלים שונים. להלן פרוטוקול הישיבה בו נסקרים התוצרים ואישורי ההחלטות שנקבעו במעגלים.
קרא עוד...
נושאים שהועלו במפגש הנהגת ההורים: הצגת החזון הבית-ספרי, פדגוגי, פרויקטים חברתיים, ערכים חברתיים, ייחודיות בית ספרית, יעדים לשנה הבאה.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
סיכום ישיבת מעגל פיתוח תרבות וטיולים בית ספריים
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
בית הספר שלנו
פסגות בוקר
חגים ואירועים
אנשים פורצי דרך
מועצת תלמידים
הנהגת הורים
תמונות וסרטונים
תערוכות בבית הספר
רשימת ספרים וציוד
מרחבי כיתות
דבר היועצות
למידה בשעת חירום