יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
חיבור מדהים בין קהילה מדהימה לקדושה ושלווה - גמר חתימה טובה!