יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט

פרוטוקול מפגש הנהגה - 19 לפברואר 2013.docx