יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
להלן רשימות הספרים והציוד הנלווה לשנת הלימודים תש"פ.

רשימת ציוד לכתה א תשפ.pdf רשימת ציוד לכתה ב תשפ.pdf רשימת ציוד לכתה ג תשפ.pdf רשימת ציוד לכתה ד תשפ.pdf רשימת ציוד לכתה ה תשפ.pdf רשימת ציוד לכתה ו תשפ.pdf