יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט

כיתה ה'1 כיתה ה'2 כיתה ה'3 כיתה ה'4 כיתה ה'5