יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
עשייה גדולה השבוע בבית הספר. התלמידים ביצעו בסדר מופתי תרגיל ירידה למקלטים, בהמשך בוצע תרגיל ללמידה מרחוק בשעת חירום. בתרגיל תלמידי בית הספר ביצעו משימה מקוונת מהבית. השבוע המשיך בזכיית נבחרות האתלטיקה של בית הספר במקומות ראשונים כמעט בכל המקצים, ולבסוף הסתיים במופע האנגלית הגדול והסוחף אותו בצעו תלמידי שכבה ג'.