יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
מצורף פרוטוקול אסיפת הנהגת הורים מס' 1 שהתקיים השבוע בבית הספר