יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט

בבית ספר ע"ש יעקב כהן מאמינים בעידוד וחיזוק התנהגויות חיוביות, התקדמות וצמיחה אישית של כל ילד מהמקום בו נמצא בתחומים השונים: חברתי,התנהגותי-רגשי ולימודי. אנו מחנכים לעזרה ותמיכה הדדית, הקשבה,נתינה, פתיחות, פרגון ואהבת האדם. ערכים אלו מוטמעים בכמה דרכים: בשעורי מפתח-הלב, בשעות ייחודיות, הנערכות בקבוצות קטנות, בשעורי כישורי חיים בשיחות אישיות של המורים והתלמידים, המאפשרות שיתוף ברגשות, מחשבות, קשיים וכד', ובמתן זרקור להצלחות בכל תחומי הלמידה הנלמדים בביה"ס. בנוסף אנו נפגשים בכל יום א' לפסגת בוקר, אשר בה ילדים מקבלים תעודות הצטיינות וגביע נודד על עשיית מעשים טובים והתקדמות בכל אחד מהתחומים שציינו לעיל. כמו-כן אחת לשבוע נפגשים הילדים עם מיכל במסגרת "הלב של מיכל". על מנת שתחושת המוגנות והביטחון של הילדים בביה"ס תתחזק, ניסחנו יחד איתם כללי התנהגות המקובלים על כולנו אשר כינינו אותם: "כללי הבית הבטוח" . כללים אלו הובאו בפני הנהגת ההורים וכן בפני ועדת אקלים בית ספרית. עקרונות מנחים: כללי הבית הבטוח עוסקים ברכיב המוגנות בבית הספר ומיועדים לסמן את גבולות הביטחון החיוניים לצורך תפקודה התקין של המערכת. העקרון המנחה בעת הטיפול בהפרת הכללים הוא ההבחנה בין ההתנהגות הבלתי מקובלת לבין הצרכים הלא מסופקים של התלמיד, שהובילו להתנהגות זו. הנחת העבודה היא, שהתלמיד חווה צורך לא מסופק ובחר בדרכי פעולה שגויות, ע"מ להתמודד עם המצב שנוצר. תפקידו של ביה"ס לסייע לתלמיד למצוא מענה לצרכיו,שיהיה בהלימה לכללי ההתנהגות המקובלים במערכת חינוכית. כדי להביא לידי ביטוי עקרונות אלה נקבע נוהל המשלב אכיפת גבולות עם דיאלוג חינוכי מצמיח. מידע נוסף: כללי הבית הבטוח טופס חתימה על כללי הבית הבטוח